ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un

ECL sertifikācijas centrs 

Izmēģinājuma rakstisko testu var izpildīt tiešsaistē. Tests ir pieejams šeit, Svešvalodas apguves in ECL sertifikācijas centra mājas lapā, vai ECL mājas lapā. 

Izmēģinājuma mutisko eksāmeni var kārtot BIA FLC konsultācijā, kura notiek nedēļu pirms eksāmena. 

 

Testēšana tiek veikta atbilstoši līmeņu sistēmai, kura ir pieņemta Eiropas Savienībā (A2, B1, B2, C1 līmeņi).

 

Testēšanā tiek vērtēti 4 veidu valodas aktivitātes: lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, runāšana (4 apakštesti). Maksimāli iegūstamais punktu skaits katrā apakštestā – 25. Lai iegūtu sertifikātu, katrā apakštestā nepieciešams veiksmīgi izpildīt ne mazāk kā 40% uzdevuma, bet kopumā mutiskajā vai rakstiskajā eksāmenā – ne mazāk kā 60%. Sertifikātā tiks norādīts uzdevumu izpildes procents. Ja veiksmīgi ir nokārtota tikai rakstiskā daļa, tad tiek izsniegts sertifikāts rakstiskajā daļā, ja tikai mutiskā daļa – tad mutiskajā daļā.

 

 

 

 

Kā sagatavoties ECL testēšanai?

1.Rūpīgi izlasiet informāciju ECL mājas lapā http://www.ecl-test.com

2.ECL mājas lapā ir aprakstīta Eiropas svešvalodu prasmju līmeņu sistēma un tiek piedāvāti pārbaudes testi. Iepazīstieties ar līmeņu sistēmu un izpildiet testus tam līmenim, kurš atbilst Jūsu zināšanām. Atkarībā no rezultāta Jūs izlemsiet, kā gatavosieties eksāmenam: patstāvīgi vai ar pasniedzēja palīdzību.

3.Eksāmenam var gatavoties patstāvīgi un BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā pasūtīt speciālas mācību grāmatas.

4.Pirms eksāmena var ierasties uz konsultāciju Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā (datumus skatīt tabulā). Konsultācija notiek nedēļu pirms eksāmena. Konsultācijā Jūs iegūstiet informāciju par eksāmena struktūru un varēsiet veikt izmēģinājuma mutisko testēšanu.

5.Var apmeklēt sagatavošanās kursus, kuri palīdz sagatavoties eksāmenam. Kurss notiek BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā. Mēs piedāvājam divu veidu kursus: kursus, lai sagatavotos veiksmīgai ECL eksāmena kārtošanai un kursus svešvalodu apguvei. 

"...Manuprāt, eksāmens kopumā ir veiksmīgi izstrādāts un ļauj novērtēt patieso studenta zināšanu līmeni. ECL eksāmens bija arī kā pārbaudījums manām spējām un iemesls, lai tiktu paceltas vecās gramatikas grāmatas; praktizējos arī daiļliteratūras lasīšanā, lai „atsvaidzinātu” valodu”.

 

"Экзамен такого рода сдаю впервые! Поэтому и нервное напряжение было колоссальное... ДА... со школьным экзаменом не сравнить, конечно, да и ответственность другая. Тут фактически у меня решалась судьба на следующие полгода. Сдавал я его для поездки в Грецию по одной из студенческих программ. Надеюсь... нет, скажу больше... УВЕРЕН, что сдал его хорошо!»

"Этот экзамен отличается от выпускного экзамена в средней школе, но волнений вызывает не меньше. Здесь помогает то, что ты понимаешь его значение для собственной конкурентоспособности. Все мы знаем, что владение английским языком – показатель твоих деловых возможностей. ... "

Indra Klīdzēja

Евгений Красанов

Алёна Василькова

Aida Garcia

“... My experience of passing ECL exam. To take an ECL exam or not to take? – Definitely to take!  It was interesting and exciting. Taking ECL exam is one more experience in taking exams that is amazing.  ...”

Atsauksmes