ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un

ECL sertifikācijas centrs

 

 

 

Jebkurš interesents BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā var aizpildīt pieteikumu un veikt sava līmeņa testēšanu (noteikt savu līmeni):

- angļu valodā,

- vācu valodā,

- spāņu valodā,

- krievu valodā.

 

Lūdzu aizpildiet formu

Sertifikāta pretendents var izvēlēties eksāmena variantu:

•kompleksais

•mutiskais

•rakstiskais

 

Kompleksajam eksāmenam ir divas daļas: mutiskā (dalība dialogā, monologs par izvēlēto tēmu, klausīšanās) un rakstiskā (lasīšana, rakstīšana). Eksāmens notiek divas dienas. Pirmajā dienā tiek veikta rakstiskā daļa (apakštests lasīšanā, apakštests rakstīšanā) un apakštests klausīšanās daļā, t.i. mutiskās runas izpratnē. Eksāmena materiāli uzreiz pēc eksāmena nobeiguma tiek nosūtīti uz ECL Konsorcija sekretariātu.

Otrajā dienā tiek kārtots mutiskais eksāmens. Ja eksaminējamais ir izvēlējies rakstisko eksāmenu, tad jāierodas tikai uz kompleksā eksāmena rakstisko daļu (izpilda lasīšanas un rakstīšanas apakštestus), ja ir izvēlējies mutisko eksāmenu, tad ir jākārto klausīšanās eksāmenu rakstiskās daļas laikā, un pēc tam ir jāierodas uz eksāmena mutisko daļu.

Eksāmena mutiskajai daļai ir divas daļas: dalība dialogā un monologs par doto tēmu, monologam izmantojot attēlu. Eksāmenu pieņem komisija, kuras sastāvā ir divi pasniedzēji. Viens pasniedzējs vada sarunas gaitu, otrs pasniedzējs protokolē atbildes un fiksē kļūdas. Viss eksāmens tiek ierakstīts diktofonā, uzreiz pēc eksāmena noslēguma ieraksti tiek nosūtīti uz ECL Konsorcija sekretariātu.

 

“... My experience of passing ECL exam. To take an ECL exam or not to take? – Definitely to take!  It was interesting and exciting. Taking ECL exam is one more experience in taking exams that is amazing.  ...”

"...Manuprāt, eksāmens kopumā ir veiksmīgi izstrādāts un ļauj novērtēt patieso studenta zināšanu līmeni. ECL eksāmens bija arī kā pārbaudījums manām spējām un iemesls, lai tiktu paceltas vecās gramatikas grāmatas; praktizējos arī daiļliteratūras lasīšanā, lai „atsvaidzinātu” valodu”.

 

"Экзамен такого рода сдаю впервые! Поэтому и нервное напряжение было колоссальное... ДА... со школьным экзаменом не сравнить, конечно, да и ответственность другая. Тут фактически у меня решалась судьба на следующие полгода. Сдавал я его для поездки в Грецию по одной из студенческих программ. Надеюсь... нет, скажу больше... УВЕРЕН, что сдал его хорошо!»

"Этот экзамен отличается от выпускного экзамена в средней школе, но волнений вызывает не меньше. Здесь помогает то, что ты понимаешь его значение для собственной конкурентоспособности. Все мы знаем, что владение английским языком – показатель твоих деловых возможностей. ... "

Indra Klīdzēja

Евгений Красанов

Алёна Василькова

Atsauksmes

Aida Garcia

Nosūtīt Atcelt