ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Par mums

Baltijas Starptautiskās akadēmijas

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs

 

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā profesionālās bakalaura programmas „Rakstveida un mutvārdu tulkošana” ietvaros ir sācis darboties Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs (Baltic International Academy Foreign Language Centre and ECL Certification – BIA FLC). Šis centrs ietilpst Eiropas moderno valodu prasmju līmeņu sertifikācijas konsorcijā (ECL CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES – http://www.ecl-test.com).

 

1992. gadā tika izveidots Eiropas konsorcijs, lai sertificētu moderno valodu prasmju līmeņus (ECL). Konsorcija darba koordinators un galvenais Eksaminācijas centrs bija Londonas universitātes eksaminācijas un novērtēšanas Padome (University of London Examinations and Assessment Council). Kopš 1999.gada koordinatora funkcijas izpilda Pēčas universitāte Ungārijā (University of Pechs Foreign Language Centre). Valstu apvienošanas politika Eiropas Savienības ietvaros radīja nepieciešamību izveidot ECL – Eiropas konsorciju, lai sertificētu sasniegumus moderno valodu prasmju jomā. Šobrīd ECL eksaminācijas centri darbojas 17 Eiropas valstīs, ASV, Argentīnā un Krievijā.

Vēsture

Mūsu komanda

 

"Экзамен такого рода сдаю впервые! Поэтому и нервное напряжение было колоссальное... ДА... со школьным экзаменом не сравнить, конечно, да и ответственность другая. Тут фактически у меня решалась судьба на следующие полгода. Сдавал я его для поездки в Грецию по одной из студенческих программ. Надеюсь... нет, скажу больше... УВЕРЕН, что сдал его хорошо!»

"Этот экзамен отличается от выпускного экзамена в средней школе, но волнений вызывает не меньше. Здесь помогает то, что ты понимаешь его значение для собственной конкурентоспособности. Все мы знаем, что владение английским языком – показатель твоих деловых возможностей. ... "

Евгений Красанов

Алёна Василькова

 

 

 

Svešvalodu apguves un

ECL sertifikācijas centrs 

“... My experience of passing ECL exam. To take an ECL exam or not to take? – Definitely to take!  It was interesting and exciting. Taking ECL exam is one more experience in taking exams that is amazing.  ...”

"...Manuprāt, eksāmens kopumā ir veiksmīgi izstrādāts un ļauj novērtēt patieso studenta zināšanu līmeni. ECL eksāmens bija arī kā pārbaudījums manām spējām un iemesls, lai tiktu paceltas vecās gramatikas grāmatas; praktizējos arī daiļliteratūras lasīšanā, lai „atsvaidzinātu” valodu”.

 

"Экзамен такого рода сдаю впервые! Поэтому и нервное напряжение было колоссальное... ДА... со школьным экзаменом не сравнить, конечно, да и ответственность другая. Тут фактически у меня решалась судьба на следующие полгода. Сдавал я его для поездки в Грецию по одной из студенческих программ. Надеюсь... нет, скажу больше... УВЕРЕН, что сдал его хорошо!»

Aida Garcia

Indra Klīdzēja

Алёна Василькова

Atsauksmes

Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1019

 

Tālrunis:

+371 29144948

 

E-pasts:

[email protected]