ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Mērķi

Testu saturs un apjoms tiek izveidots nopietnu zinātnisko pētījumu rezultātā un balstoties uz izmēģinājuma testēšanu, kura tiek veikta eksperimentālās grupās. Šīs testēšanas sistēmas īpatnība ir maksimālā līdzība ar reālu saziņu mācību un darba gaitā mūsdienu Eiropā.

ECL Testēšana

Eksāmena organizācija

Testu īpatnības. Vērtēšana. Uzticamība

Valodas

Samaksa

Sertifikāta derīguma termiņš

Kas izvēlas kārtot ECL eksāmenu?

Kādēļ ir vērts kārtot ECL eksāmenu?

ECL galvenais mērķis ir vienotas un uzticamas sistēmas izstrādāšana un īstenošana svešvalodu jomā visām Eiropas Savienības valstīm. ECL testēšana apvieno ERASMUS un LINGUA programmu darbības pieredzi.

Sertifikāta pretendents var izvēlēties eksāmena variantu:

•kompleksais

•mutiskais

•rakstiskais

 

Sertifikāta derīguma termiņš ir beztermiņa.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā var veikt testēšanu un iegūt ECL CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES sertifikātu

Maksa par komplekso eksāmenu – 80 eiro. Maksa par vienu eksāmena daļu (mutisko vai rakstisko) – 48 eiro. Maksājums tiek veikts eiro valūtā:

•Eksāmena saturs atbilst Eiropas svešvalodu prasmju līmeņu sistēmai.

•Eksāmens ļauj iegūt starptautiski atzītu sertifikātu mācībām un darbam.

 

To vidū, kas izvēlas ECL eksāmenu, ir aizvien vairāk studentu; cilvēku, kuri nodarbojas ar zinātniski-pētniecisko darbību, dažādu profesiju pārstāvji, kuri vēlas dzīvot, strādāt vai mācīties Eiropas valstīs.

 

Svešvalodu apguves un

ECL sertifikācijas centrs

 

Kā sagatavoties ECL testēšanai? 

1.Rūpīgi izlasiet informāciju ECL mājas lapā http://www.ecl-test.com

2.ECL mājas lapā ir aprakstīta Eiropas svešvalodu prasmju līmeņu sistēma un tiek piedāvāti pārbaudes testi.  

Aida Garcia

“... My experience of passing ECL exam. To take an ECL exam or not to take? – Definitely to take!  It was interesting and exciting. Taking ECL exam is one more experience in taking exams that is amazing.  ...”

"...Manuprāt, eksāmens kopumā ir veiksmīgi izstrādāts un ļauj novērtēt patieso studenta zināšanu līmeni. ECL eksāmens bija arī kā pārbaudījums manām spējām un iemesls, lai tiktu paceltas vecās gramatikas grāmatas; praktizējos arī daiļliteratūras lasīšanā, lai „atsvaidzinātu” valodu”.

 

"Экзамен такого рода сдаю впервые! Поэтому и нервное напряжение было колоссальное... ДА... со школьным экзаменом не сравнить, конечно, да и ответственность другая. Тут фактически у меня решалась судьба на следующие полгода. Сдавал я его для поездки в Грецию по одной из студенческих программ. Надеюсь... нет, скажу больше... УВЕРЕН, что сдал его хорошо!»

"Этот экзамен отличается от выпускного экзамена в средней школе, но волнений вызывает не меньше. Здесь помогает то, что ты понимаешь его значение для собственной конкурентоспособности. Все мы знаем, что владение английским языком – показатель твоих деловых возможностей. ... "

Indra Klīdzēja

Евгений Красанов

Алёна Василькова

Atsauksmes

Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1019

 

Tālrunis:

+371 29144948

 

E-pasts:

[email protected]