Tiesību zinātne Drukāt
Autors Administrators   
Otrdiena, 14 Novembris 2006
 
 • Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas nosaukums Tiesību zinātnes
Augstākā profesionālā izglītība 
Studiju programmas kods4238000
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms4 gadi (8 semestri) pilna laika studijas
Programmas apjoms160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguviVidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
Iegūstamais grāds-
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Juriskonsults,
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija

 • Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Tiesību zinātnes” ir licencēta un akreditēta līdz 2019.gada 04.jūnijam..

 

 • Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālēs

 • Daugavpilī,
 • Jēkabpilī,
 • Jelgavā,
 • Liepājā,
 • Rēzeknē,
 • Smiltenē 
 • Ventspilī

 

 • Valoda

Apmācība notiek bilingvāli - krievu, latviešu valodā.

Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās arī vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

 • Iegūstamā kvalifikācija

Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas civiltiesību jomā, kuras nepieciešamas juriskonsulta kvalifikācijas iegūšanai un turpmākai profesionālai darbībai. Padziļinātās zināšanas var apgūt starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās.

Studiju programma sagatavo plaša profila kvalificētus speciālistus, kuri pēc BSA absolvēšanas var strādāt LR valsts un nevalstiskajās struktūrās, komercstruktūrās, firmās, bankās apdrošināšanas kompānijās.

Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt mācības augstskolas maģistratūras studiju programmā „Civiltiesības”.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās.

 • Studiju programmas satura specifika

Studiju disciplīnas: valsts tiesību teorija, romiešu civiltiesības, valsts un tiesību teorija, konstitucionālisma teorija, civiltiesības, civiltiesību process, krimināltiesības, kriminālprocess, administratīvās tiesības, finansu tiesības, kriminālistika, tiesu medicīna un psihiatrija, ES tiesības, starptautiskās jūras tiesības, dabas izmantošanas tiesības, notārs, banku likumdošana, nodokļu likumdošana, uzņēmējdarbības tiesības. 

Programmu īsteno tiesību doktori un maģistri, docenti un profesori, vieslektori no citām Latvijas un ārzemes augstskolām (Vācijas, Dānijas, Krievijas, Polijas un Lietuvas), kā arī nozares profesionāļi.

Analizējot informāciju par BSA “Tiesību zinātnes” studiju programmas absolventu nodarbinātību, var apgalvot, ka tie ir pieprasīti darba tirgū un viņu profesionalitāte ļauj virzīties pa karjeras kāpnēm.

Pastāvīgā saikne ar darba devējiem un studentu un absolventu anketēšana, ļauj noteikt viņu viedokli par studiju programmas “Tiesību zinātnes” kvalitāti.

 • Kontakti

Tālr. 63425449
e-mail:

Pēdējo reizi rediģēts ( Otrdiena, 12 Maijs 2015 )
 
     

Baltijas Starptautiskā Akadēmija Liepājas filiāle
Lat | Rus