Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana Drukāt
Autors administracija   
Piektdiena, 26 Janvāris 2007

  • Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana
Augstākā profesionālā izglītība 
Studiju programmas kods4634500
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās
Programmas apjoms60 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvivismaz 4 gadu augstākā izglītība vadības zinātnē vai ekonomikā
Iegūstamais grādsProfesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā
Iegūstamā kvalifikācija-

  • Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība un administrēsana” ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

  • Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālēs:

  • Daugavpilī
  • Liepājā

 

  • Valoda

Studijas notiek gan latviešu, gan krievu valodā. Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās arī viesprofesori un ekonomikas un vadības zinātņu speciālisti no citām valstīm.

  • Iegūstamais grāds

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt uzņēmējdarbības jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt sociālās zinības (ekonomiku, vadībzinības) skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt uzņēmējdarbībā kā dažādu līmeņu vadītājam, kur nepieciešams maģistra grāds.

  • Studiju programmas satura specifika

Studiju programma domāta tiem, kuri nevēlas apstāties savas profesionālās karjeras veidošanā, tiecas atjaunot profesionālās zināšanas un vadības prasmes.

Galvenais studiju programmas mērķis ir nodrošināt topošo un esošo augstākā līmeņa vadītāju profesionālo un karjeras izaugsmi, lai viņi būtu spējīgi sekmīgi konkurēt un efektīvi strādāt gan Latvijas, gan Eiropas Savienības darba tirgū.

Studijas maģistratūrā motivē tālākai pašizglītībai un mūžizglītībai, informācijas sistematizēšanai un efektīvākam darbam.

Studiju programmas saturā iekļauti ne tikai dažādi vadības zinātnes priekšmeti (Firmas menedžments, Finansu menedžments, Starptautiskais mārketings, Projektu vadība, Personāla vadība, Informācijas tehnoloģiju pielietošana pārvaldē u.c.), bet arī tādi priekšmeti kā Komercdarījumu nodokļi, Ekonomiskā integrācija Eiropā, Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija, Komercdarbības likumdošana, Darba tiesības, Darba aizsardzība u.c., kas nepieciešamas augstākā līmeņa vadītājam.

  • Kontakti

Tālr. 63425449
e-mail:

Pēdējo reizi rediģēts ( Ceturdiena, 24 Februāris 2011 )
 
     

Baltijas Starptautiskā Akadēmija Liepājas filiāle
Lat | Rus